Flygplanet

Varför ska man försöka bevara ett trafikflygplan från 1960-talet? Jo, det rör sig inte om vilket flygplan som helst. En Caravelle är ett mycket vackert plan som även är en viktig del av flyghistorien under 1900-talets andra hälft. Den berättar om ett nytt sätt att resa och semestra men också om stora industriprojekt i efterkrigstidens Europa. Föreningens exemplar, SE-DAI, har dessutom en alldeles egen speciella historia då den efter sina år hos SAS hamnade hos Flygvapnet och tjänstgjorde inom signalspaningsverksamheten.