Årsmöte 2017 

Årsmöte i Le Caravelle Club hölls den 9 april på Arlanda Flygsamlingar.

Efter valet av styrelse för 2017/2018 är sammansättningen av densamma:

Roland Karlsson (ordförande/president), Richard Evers, Ulf Nyström, Niklas Schölin och Marcus Suurküla. Styrelsesuppleanter är Michael Sanz ochMagnus Strömberg, revisor Claes Insulander och valberedare Lennart Trankell.

Efter det formella årsmötets genomförande passade styrelsen på att tacka Swedavias hittillsvarande kontaktperson, Karsten Bjärbo, till hedersmedlem. Karsten har varit Le Caravelle Club till oerhört stor hjälp genom åren. Det har gällt såväl i rent praktiska frågor som principiellt i relationerna med Swedavia och tidigare Luftfartsverket. Som exempel kan nämnas nyttan av fria uppställningsplatser på Arlanda, något som inte kan överskattas. Denna förmån och många andra tecken på flygplatsägarens välvilja har under senare år helt och hållet varit Karsten Bjärbos förtjänst – vi tackar! 

Sammankomsten fortsatte med ett mycket intressant föredrag av Flygvapenmuseums chef för samlingsenheten, Torsten Nilsson. Torsten berättade om museets arbete med underhåll och restaurering av flygplan. Bland annat Flygvapenmuseums TP 85 Caravelle som återställts i sitt signalspaningsutförande och numera kan besökas i mindre grupper. 

Avslutningsvis besökte mötesdeltagarna området för den nya uppställningsplatta som ska iordningställas intill Arlanda Flygsamlingar och där Caravellen ska få sin nya permanenta plats.

 

 

Märkbart rörd mottog Karsten Bjärbo hedersmedlemskapet i Le Caravelle Club. Till vänster ordförande Roland Karlsson

Torsten Nilsson, chef för Flygvapenmuseums samlingsenhet, berättade om vad som händer och är på gång på just Flygvapenmuseum.

 

 

Aktuellt

Årsmötesreferat 2017 publicerat

 • Bakgrund

  Under mitten av 1990-talet kom två svenska flygentusiaster på iden att försöka bevara en Caravell...

  Läs mer
 • Kapten Karlsson nu vid spakarna!

  ...

  Läs mer
 • Stadgar le Caravelle Club

  ...

  Läs mer
 • Årsmöte 2017

  ...

  Läs mer