Utrustning

Under 1999 donerade Flygvapnet hela det återstående reservdelslagret till föreningen, inkluderandes tre reservmotorer. Även specialverktyg och en del markutrustning samt all dokumentation ingick. I panik nödgades föreningen hyra två 40fots containers som ställdes på Malmslätt och fylldes till bredden då lagren skulle användas till annat. Efter att ha letat runt bland leverantörer, hittades fyra 20fots containers som kunde inköpas till rimligt pris. Vi lastade om allting och fraktade dem till Arlanda.

Vartefter åren gått och vi påbörjat sorteringen av reservdelarna har lagerutrymmet utökats med fler containers. Vi har även samlat på oss gammal utrangerad markutrustning som känns tidstypisk för föreningen.

Fotografierna är tagna av Ola Carlsson om inget annat anges.